Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Акціонерне товариство закритого типу "Автобаза №1" - 03449083

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 28.09.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути