Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.07.2019 10:36:01
Дата здійснення дії: 29.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Код за ЄДРПОУ:  03449083
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АВТОБАЗА №1», код ЄДРПОУ 03449083

(місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17)

далі-Товариство, повідомляє про прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені 29 липня 2019 року, рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Київська автобаза №1».

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки переходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю «Київська автобаза №1».

Протягом 30 днів починаючи з 29 липня 2019 року Товариство письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.