Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.04.2012
Дата публікації 18.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Юридична адреса* 02121, м.Київ, вул.Колекторна, 17
Керівник* Костенко Христофор Антонович - Голова правління. Тел: 0445633642
E-mail* e_avtobaza@galsgroup.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Автобаза № 1"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03449083
1.4. Місцезнаходження емітента: 02121 м.Київ вул.Колекторна, 17
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 563-36-42 (044) 563-36-42
1.6. Електронна поштова адреса емітента: direktor@autobaza-1.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.autobaza-1.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення з посад прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.04.2012 р., Протокол № 10-зб.
- Посадова особа Слюсар Леонід Петрович, яка займала посаду члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емітента - 0,083 %.
- Посадова особа Гордіна Надія Федорівна, яка займала посаду члена Ревізійної комісії та головного бухгалтера, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,021 %.
- Посадова особа Усман Сергій Володимирович, яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,052 %.
Строк, протягом якого посадові особи перебували на посадах: 17.04.2009 р. - 17.04.2012 р.

Рішення про призначення на посади прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.04.2012 р., Протокол № 10-зб.
- Посадова особа Угро Микола Михайлович, призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,083%. Строк, на який призначено особу: 17.04.2012 р. - 17.04.2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Автобаза №1», водій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: володіє 8 акціями емітента.
- Посадова особа Тарсукова Людмила Анатоліївна, призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 0%. Строк, на який призначено особу: 17.04.2012 р. - 17.04.2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Автобаза №1», головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє.
- Посадова особа Костенко Костянтин Христофорович, призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 33,605%. Строк, на який призначено особу: 17.04.2012 р. - 17.04.2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ФО-П Костенко Х.А. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: володіє 3220 акціями емітента.
- Посадова особа Зікеєва Олена Петрівна, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,219%. Строк, на який призначено особу: 17.04.2012 р. - 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Автобаза №1», бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: володіє 21 акціями емітента.
- Посадова особа Костенко Денис Христофорович, призначена на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 38,1757%. Строк, на який призначено особу: 17.04.2012 р. - 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Автобаза №1», механік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: володіє 3658 акціями емітента.
Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Костенко Христофор Антонович